လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like 125 Jun 26, 2019

Collagen Lifting Cream 50ml / DABO

တင္းတိတ္မ်ား၊ အ႐ြယ္မတိုင္ခင္ ျဖစ္တတ္ေသာ အေရးအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အိုမင္းရင့္ေရာ္မူကို အထိေရာက္ဆုံး ကာကြယ္ေပးႏိုင္ၿပီး အသားအေရကို တင္းရင္းေစပါသည္။
အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ စ၍အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။