လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

"အေရာင္ထြက္အားေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ပ်ားရည္ရဲ႕ အဆီအႏွစ္ေလးေတြနဲ႕ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Gloss Type
ႏႈတ္ခမ္းနီေလးျဖစ္ပါတယ္။
Tint formula ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ အေပၚယံတလႊာ ပ်က္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္ မူလအေရာင္အတိုင္း က်န္ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
Beautifying Ingredients 93% ပါဝင္တဲ့အတြက္ ႏႈတ္ခမ္းကြဲမွာ၊ ေျခာက္မွာ စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။"

  • Like 78 May 31, 2019

Candy Wrap Rich Color02 / CANAMKE