လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like27 Oct 16, 2018
    No Stock

Herbeauty Hand Cream / Camella

  • hand cream | အျခား
  • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

vitamin -6 နွင္႔ တြဲဖက္ထားတဲ့အတြက္ အသားအေရကို စိုစိုေလးျဖစ္ေစျပီး နူးညံ႔ေနေစပါတယ္။ လက္ဖ၀ါးအသားအေရ ၾကမ္းတမ္းေျခာက္ေသြ႕မႈကို ေလ်ာ႔ပါးသြားေစပါသည္။ လက္ဖ၀ါးနွင္႔ လက္ဖ်ံအနွံ႔ မွန္မွန္လိမ္းေပးျခင္းျဖင္႔ လက္မ်ားကို စိုစြတ္ေနေစပါသည္။