လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

* အသားအေရကို လင္းလက္ေတာက္ပျခင္း၊ တင္းရင္းျခင္းႏွင့္ ျဖဴ၀င္းေစျခင္းတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း * အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ရပ္တန္႕ေပးႏိုင္ျခင္း
* အစိုဓါတ္ကို ၾကာရွည္စြာ ထိန္းေပးျခင္း *အေရးအေၾကာင္းကင္း၍ စိုေျပတင္းရင္းေစသည့္ အသားအေရကို ရရွိႏိုင္ျခင္း * တန္ဖိုးရွိေသာ ဂ်င္ဆင္းႏွင့္ Royal Jelly ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေရဓါတ္ႏွင့္ nutrients အတြက္ အဆင့္ျမင့္မားေစသည္။

  • Like 86 Mar 24, 2019

btqt Toner 130ml / btqt / Campaign