လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

အသားအေရအတြက္ လိုအပ္ေသာေရဓါတ္ႏွင့္ အာဟာရဓါတ္မ်ား ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ အသားအေရကို လင္းလက္ေတာက္ပျခင္း ၊တင္းရင္းျခင္းႏွင့္ ျဖဴ ၀င္းျခင္းတို႔ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေပးစြမ္းႏိုင္ျပီး အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကို ရပ္တန္႕ေပးႏိုင္ပါတယ္။အစိုဓါတ္ကို ၾကာရွည္စြာ ထိန္းေပးျခင္း၊အေရးအေၾကာင္းကင္း၍ စိုေျပတင္းရင္းေစသည့္အသားအေရကို ရရွိႏိုင္ျခင္း ၊တန္ဖိုးရွိေသာ ဂ်င္ဆင္းႏွင့္ Royal Jelly ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေရဓါတ္ႏွင့္ nutrients အတြက္ အဆင့္ျမင့္မားေစသည္။

  • Like 75 May 31, 2019

1 Set,Toner,Essence,Eyecream / btqt

  • မ်က္ႏွာလိမ္းေဆး | မ်က္ႏွာအဆိပ္ေျဖျခင္း | အျခား | face cream
  • 82,500MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • Clover Cosmetics and Skincare
    Hleden Center Beauty Corner First Floor