လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

* btqt herbal peptide eye cream သည္ မ်က္လံုးတစ္၀ိုက္ရွိအသားအေရအိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၊ Laugh Lines ၊ လည္ပင္းႏွင့္ နဖူးအေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပး ျခင္း ။
* Red Ginseng ႏွင့္ Royal Jelly ပါ၀င္ၿပီး သဘာ၀သံလြင္ပင္မွ တစ္၀ိုက္ရွိ အသားအေရကို ေရစိုဓါတ္ႏွင့္ အာဟာရဓါတ္မ်ား ထုတ္ယူ၍ရေသာ အဆီအႏွစ္ကို သံုးထားသျဖင့္ မ်က္လံုး တစ္၀ိုက္ရွိ အသားအေရကို ေရစိုဓါတ္ႏွင့္ အာဟာရဓါတ္မ်ားေပးႏိုင္ျခင္း ။
* အသားအေရကို သဘာ၀အတိုင္း ေတာက္ပေစျခင္း ။

  • Like 116 Jun 01, 2019

btqt Eye cream 45ml / btqt