လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Essence ေတြဟာ lower concentration ျဖစ္ျပီး အသားအရည္ကုိ antioxidant ေတြနဲ႔ vitamins ေတြလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသားအရည္ကုိ ၾကည္လင္၀င္းပေစျပီးေတာ့ bacteria ေတြကလဲကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္.

  • Like 54 May 30, 2019

btqt Essence 45ml / btqt

  • မ်က္ႏွာအဆိပ္ေျဖျခင္း | အျခား
  • 33,750MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • Clover Cosmetics and Skincare