လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Gym
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Body Building Body Beauty & Fitness

Body Building Body Beauty & Fitness ကို တိုက္ ၂၇၊ အခန္း ၁၀၂ ၊ပထမထပ္၊ ရတနာမြန္လမ္း ( လိႈင္ဘူတာရံုလမ္း ) ၊၅ ရပ္ကြက္ ၊လိႈင္ျမိဳ ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ တြင္ 2013 ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ကိုယ္ခႏၱာ ႀကံ႕ခိုင္သန္စြမ္း အဆီက် က်န္းမာလွပလိုေသာ လူႀကီးလူငယ္ ၊အမ်ိဳ းသား အမ်ိဳ းသမီးမ်ားအတြက္ ေခတ္မွီစက္ကိရိယာစံုလင္စြာျဖင့္ Fitness service အမ်ိဳ းမ်ိဳ းကို ကြ်မ္းက်င္ trainer မ်ားမွ စနစ္တက် သင္ၾကားျပသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ မန္ဘာေၾကးမ်ားမွာ တစ္လ 20000 က်ပ္ ၊သံုးလ 50000 က်ပ္က်သင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ရက္ေၾကးမွာ 1500 က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ မနက္ 6:00 မွ ည 8:00 အထိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါျပီး တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း ပိတ္ပါသည္။

 • Like 4 

Body Building Body Beauty & Fitness

 • Gym
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 973239705
 • 06:00 AM - 08:00 PM ( ပိတ္သည္ တနဂၤေႏြေန )
 • No 27, Room 102, 1st floor, Hlaing Train Station Road, Hlaing Township, Yangon
 • အနီးအနား ဘုရင့္ေနာင္မွတ္တိုင္ မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 30

No 27, Room 102, 1st floor, Hlaing Train Station Road, Hlaing Township, Yangon

Body Building Body Beauty & Fitness Body Building Body Beauty & Fitness is located at No 27, Room 102, 1st floor, Hlaing Train Station Road, Hlaing Township, Yangon since 2013. The fitness performs numerous fitness services for both ladies and gents with excellent facilities including Professional Trainers, Fitness program, Diet guide lines and many more. Membership fees of this fitness are reasonable that are one month for 20000 kyats and 3months for 50000 kyats. Daily fee will be 1500 kyats. Open 6:00 AM to 8:00 PM and Sunday is closed. You are invited to visit and enjoy.

   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား