လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like195 Jun 06, 2020

Body Booster 500 ml / Snail White

  • ကိုယ္လိမ္းခရင္မ္ | အျခား
  • 23,000MMK

အသံုးျပဳပံုု - Lotion ကို ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔ လိမ္းေပးပါရန္။
အသားအေရအမ်ိဳးအစား - အသားအေရအားလံုးအတြက္။
1. Snail Secretion Filtrate + Astaxanthin - ပါဝင္ေသာ Body Lotion ျဖစ္ပါသည္။
2. အမဲစက္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေစၿပီး အသားအေရ ၾကည္လင္၀င္းပလာေစသည္။
3. ေရဓာတ္ အျပည့္အ၀ ျဖည့္တင္းေပးသည္။
4. ေကာ္လာဂ်င္ဓာတ္ ျမွင့္တင္ေပးေသာေၾကာင့္ အသားအေရကိုျဖဴဝင္းႏူးညံ႔ေစသည္။
5. ေစးကပ္မႈမရွိဘဲ အလြယ္တကူ စိမ့္၀င္ႏိုင္သည္။