လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Massage / Spa / Hair Saloon
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Beauty Angel Beauty Spa

Beauty Angel Beauty Spa ကို အမွတ္ ၁၆ ဘီ ၊ ၁၆၆ လမ္း ၊ တာေမြျမိဳ ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္တြင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ ၊ဆံပင္ညွပ္၊ ေကာက္၊ ေျဖာင့္ ေဆးအမ်ိဳ းမ်ိဳး ဆိုးေပးျခင္း၊ ေျခသည္း လက္သည္း ပန္းအလွပံုေဖၚေပးျခင္း ၊မ်က္ႏွာေခ်းခြ်တ္ေပါင္းတင္ျခင္း ၊ဆံပင္ေပါင္းတင္ ၊ဖေယာင္းသြင္းျခင္း ၊တစ္ကိုယ္လံုးေပါင္းတင္ Body Massage & Spa ၊ Foot Massage ၊ မ်က္ေတာင္ဆက္ စသည္တို႕ကို ကိုးရီးယားနည္းပညာအသံုးျပဳ ျပီးတစ္ေနရာထဲမွာ အားလံုးျပည့္စံုစြာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။ အီတလီ ၊ ဂ်ပန္ ၊ ကိုးရီးယား skin and hair products မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ Promotion အစီအစဥ္ထားရွိျပီး 10% - 20% discount ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ မနက္ ကိုးနာရီ မွ ည ကိုးနာရီအထိ ျဖစ္ျပီး ပိတ္ရက္မရွိပါ။ ဆိုင္၏ အျပင္အဆင္မွာလည္း သပ္ရပ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွလည္း လူၾကီးမင္းမ်ား စိတ္တိုင္းက် အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္း Hair Stylist မ်ားမွ အထူး၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာဆိုင္ေလးျဖစ္ပါသည္။

 • Like 7 

Beauty Angel Beauty Spa

 • Massage | Spa | Hair Saloon
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 95195948
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 16B, 166 Street, Tarmwe Township, Yangon.
 • အနီးအနား တာေမြပလာဇာ မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 10

No 16B, 166 Street, Tarmwe Township, Yangon.

Beauty Angel Beauty Spa Beauty Angel Beauty Spa is located at No 16B, 166 Street, Tarmwe Township, Yangon, and is opened since 2015. There are numerous kinds of beauty services available for all ladies and gents such as Hair Cuts, perm, straight, color, shampoo and other hair related services, nail arts, body spa, body massage, facial, foot massage by using Korean technique. They use high quality products of Italy, Japan, Korea and more to give the best quality for customers. Promotion programs are often available as of 10% to 15% discounts for all services. Interior decorations of this spa are fully functioning and their staffs are also well trained to treat and serve to customers with the best. Hair stylists are local professional stylists and services are good enough to professionalism. Opening Hours is 9:00 AM to 9:00 PM for all days and you are warmly welcome to visit and enjoy to this spa.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား