လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Massage / Spa / Hair Saloon
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Be Cute Beauty Salon သည္ ၂၀၀၇ ခုနွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ယခုခ်ိန္ထိေအာင္ျမင္မွဳရရွိေနေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ျဖစ္သည္။ ဆိုင္တြင္ ေျခေထာက္နွိ္ပ္နယ္ျခင္း ၊ ကိုယ္ခႏၶာနွိပ္နယ္ျခင္းနွင့္ မ်က္နွာေပါင္းတင္ျခင္း ၊ မ်က္နွာေခ်းခ်ြတ္ျခင္းမ်ား တို့ပါ၀င္ျပီး ဆံေကသာကိုလည္း စိတ္တိုင္းက်ျပင္ဆင္ေပးနိုင္ေသာေျကာင့္ အဆင္ေျပေစသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏၀န္ေဆာင္မွဳေကာင္းမွဳနွင့္ ေစ်းနုန္းမွာလည္း သင့္တင့္ေသာေျကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မွဳရရွိနိုင္ေသာဆိုင္ျဖစ္သည္။

 • Like 3 

Be Cute Beauty Salon

 • Massage | Spa | Hair Saloon
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +951 525584
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.8,B -1, Bu Tar Yone Street , Hlaing Township
 • Facebook

No.8,B -1, Bu Tar Yone Street , Hlaing Township

Be Cute Beauty Salon is opened since 2007 and a successful salon till now, which is located at No.8, B -1 , Bu Tar Yone Street, Hlaing Township. They offers the various kinds of services such as foot massage, body massage, body & foot scrub, facial treatment and Hair treatment. The staff also friendly, warmly welcome to the customes and they will serves you with the reasonable price. So, you can feel as you are in best salon.

   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား