လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like 67 Jun 26, 2019

Aloe Vera (Moist & Tender) 220ml / EUSHIDO

အသားအေရကို ေအးျမလန္းဆန္းေစတဲ့ ရွားေစာင္းလတ္ပတ္ႏွင့္ အဓိကထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္အသားအေရကို ေရဓာတ္အျပည့္အဝေပးႏိုင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေရျပားေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အမဲစက္၊အစက္အေပ်ာက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဖုအနီစက္မ်ားကို သက္သာေစပါသည္။
ေနေလာင္ဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရျပားေရာင္ရမ္းျခင္းမ်ားကို သက္သာေစၿပီး ေန႔စဥ္ပုံမွန္အသုံးျပဳေပးျခင္းျဖင့္ စိုေျပလွပေသာအသားအရကို ပိုင္ဆိုင္ေစပါသည္။