လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • Spa / Hair Saloon / Beauty Others
  • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

3 Colours Hair and Beauty Salon သည္ လမ္း၀မွတ္တိုင္အနီး မရမ္းကုန္းျမိဳ.နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ.တြင္ ဖြင္.လွစ္ထားပါသည္။ ေန.စဥ္ မနက္ ၈နာရီခြဲမွ ည ၈နာရီခြဲအထိ ပိတ္ရက္မရွိ ၀န္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားပါအားလံုးျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး ဆံပင္ညွပ္ျခင္း၊ ေျဖာင္.ျခင္း၊ ေကာက္ျခင္း၊ ေဆးဆိုးျခင္း၊ ဆံပင္ဆက္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ႏွင္.ေျခဖ၀ါးႏွိပ္နယ္ျခင္း၊ ေျခ၊လက္ေဆးစိမ္၊ ဖေယာင္းသြင္းျခင္း၊ ေျခသည္း လက္သည္း ပံုေဖာ္အလွဆင္ျခင္း၊ ဆက္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ ႏွိပ္နယ္ျခင္း၊ မ်က္ေတာင္ဆက္ျခင္းႏွင္. Body Spaအစရွိေသာ ေခါင္းအစေျခဖ်ားအဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုProfessionalက်က်ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

  • Like 1 

3 Colours Hair and Beauty Salon

  • Spa | Hair Saloon | Beauty Others
  • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
  • 08:30 AM - 08:30 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
  • No(3), Oat Pone Sait Road, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon
  • 15

No(3), Oat Pone Sait Road, 8th Quarter, Mayangone Township, Yangon

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား