လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like32 Sep 24, 2018
    No Stock
1 Step Gel Nail Colour

1 Step Gel Nail Colour  

1 Step Gel Nail Colour

1 Step Gel Nail Colour  

1 Step Gel Nail Colour

1 Step Gel Nail Colour  

1 Step Gel Nail Colour

1 Step Gel Nail Colour  

1 Step Gel Nail Colour / Wet n Wild

အေရာင္အေသြးစံုလင္လွျပီး highly color pigment ျဖစ္တာေၾကာင့္ အေရာင္ထြက္ေကာင္းမြန္ကာ တစ္ၾကိမ္ ဆိုးထားရုံျဖင့္ ၂ ပါတ္အထိ ၾကာရွည္ခံတဲ့ အရည္အေသြးရွိလုိ႔ မရွိမျဖစ္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ 1 step gel nail colour ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။