လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
20 %off
  • Like 35 Mar 24, 2019

01 Soften Shampoo 750ml / EUSHIDO /PR

ဂ်ပန္ဆန္မွထုတ္ယူရရွိေသာ အဆီဓါတ္ Vitamin E / Vitamin - B5 ႏွင့္ သဘာဝေရဓါတ္တို႔ကို အျပည့္အဝအားျဖည့္ထားေသာေၾကာင့္ ဆံပင္ကို အရင္းမွအဖ်ားထိ စိုေျပေတာက္ေျပာင္ေစၿပီး ပိုးသား ကဲ့သို႔ ႏူးညံ့မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။
ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္ေသာ ဆံသားမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေရဓါတ္ျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။